O katedrze

Katedra Genetyki powstała (początkowo jako zakład) w roku 2001 jako samodzielna jednostka Instytutu Biologii i Ochrony Środowiska, wyodrębniona ze struktur Zakładu Biologii Eksperymentalnej. Od roku 2007 wraz z grupą innych zakładów weszła w skład wydziałowej Katedry Biologii Eksperymentalnej, która od roku 2009 otrzymała rangę Instytutu Biologii Eksperymentalnej.

Obecnie Katedra jest największą liczebnie jednostką organizacyjna Instytutu Biologii Eksperymentalnej. Liczy 12 pracowników, w tym 6 na etatach naukowo-dydaktycznych, 4 na etatach naukowych oraz 2 na etatach naukowo-technicznych. W latach 1995-2013 realizowała blisko 30 projektów badawczych, w tym dwa projekty w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej.

Od początku istnienia, kierownikiem jednostki jest prof. dr hab. Jarosław Burczyk.

Kontakt

Ewa Sztupecka
ul. Aleja Powstańców Wielkopolskich 10,
85-090 Bydgoszcz

tel. (52) 376 79 21
e-mail: sztupecka@ukw.edu.pl


Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Katedra Genetyki,

ul. Aleja Powstańców Wielkopolskich 10, 85-090 Bydgoszcz, tel. (52) 376 79 21