Katedra Genetyki

Studiuj z pasją nauki o życiu! Studiuj z pasją nauki o życiu!

Studiuj z pasją nauki o życiu!

Serdecznie witamy na nowej stronie Katedry Genetyki!

o jednostce

Katedra Genetyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy powstała w roku 2001. Początkowo jako Zakład Genetyki była samodzielną jednostką Instytutu Biologii i Ochrony Środowiska wyodrębnioną ze struktur Zakładu Biologii Eksperymentalnej. Od roku 2007 wraz z grupą innych zakładów weszła w skład wydziałowej Katedry Biologii Eksperymentalnej, która od roku 2009 otrzymała rangę Instytutu Biologii Eksperymentalnej. Tym samym ówczesny Zakład Genetyki został przekształcony w Katedrę Genetyki. Od roku 2019 Katedra Genetyki jest jednostką strukturalną Wydziału Nauk Biologicznych.
W Katedrze Genetyki łącznie pracuje 11 osób, w tym 7 nauczycieli akademickich na stanowiskach naukowo - dydaktycznych i dydaktycznych, 2 osoby zatrudnione w ramach projektów badawczych oraz 2 pracowników naukowo - technicznych. Od początku istnienia kierownikiem jednostki jest prof. dr hab. Jarosław Burczyk.

Kontakt

Sekretariat

mgr Ewa Sztupecka
mgr Katarzyna Meyza

Aleja Powstańców Wielkopolskich 10
85-090 Bydgoszcz

tel. (52) 376 79 21

sztupecka@ukw.edu.pl
kasiakow@ukw.edu.pl