Pracownicy

prof. dr hab. Jarosław Burczyk - kierownik
tel. 52 37 67 913
burczyk@ukw.edu.pl

dyżur: poniedziałek 11:00 - 13:00

 

dr hab. Igor J. Chybicki, prof. nadzw.
tel. 52 37 67 924
igorchy@ukw.edu.pl

dyżur: 

poniedziałek 12:30 - 13:30

środa 10:00 - 11:00

 

dr Sandra Jankowska-Wróblewska - adiunkt
tel. 52 37 67 918
jankowska-wroblewska@ukw.edu.pl

dr hab. Artur Dzialuk, prof UKW
tel. 52 37 67 919
dzialuk@ukw.edu.pl

www.analizydnadrzew.ukw.edu.pl

 

 

mgr Katarzyna Meyza  - specjalista
tel. 52 37 67 921
kasiakow@ukw.edu.pl

dr hab. Andrzej Oleksa, prof. nadzw. 
tel. 52 37 67 923
olek@ukw.edu.pl

dr Elżbieta Sandurska - adiunkt
tel. 52 37 67 920
ekoral@ukw.edu.pl  
Dyżur: wtorek 12:30-13:30, środa 10:00-11:00

 

 

 

mgr Ewa Sztupecka - starszy specjalista
tel. 52 37 67 921
sztupecka@ukw.edu.pl

dr Magdalena Trojankiewicz - adiunkt
tel. 52 37 67 920
trojankiewicz@ukw.edu.pl

dr Joanna Meger - adiunkt
tel. 52 37 67 922
warmbier@ukw.edu.pl

dr Bartosz Ulaszewski - adiunkt
tel. 52 37 67 922
ulaszewski@ukw.edu.pl

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Katedra Genetyki,

ul. Aleja Powstańców Wielkopolskich 10, 85-090 Bydgoszcz, tel. (52) 376 79 21